Par som delar sin ekonomi bråkar mindre

10 december 2021

I en nyligen publicerad studie från Stockholms universitet har författarna Ann-Zofie Duvander och Linda Kridahl undersökt sambanden mellan ekonomiskt välbefinnande och hur par väljer att dela sin ekonomi. Resultaten visar bland annat att par med delad ekonomi tenderar att bråka mindre om pengar. Vi har pratat med en av författarna.

Artikeln är en del av ett större forskningsprojekt som främst fokuserar på levnadsförhållanden för äldre par. När författarna började arbeta närmare med materialet fann de det intressant att även titta närmare på yngre par.

– Det var så det började. Det är inte alla enkäter som har en fråga just om hur par organiserar sin ekonomi och det tyckte vi var väldigt intressant, säger Linda Kridahl

Sambandet mellan gemensam ekonomi och färre bråk blir starkare ju äldre och längre paren har varit tillsammans. Men ser det ut i de yngre generationerna? Studien visar att delad ekonomi har liten eller ingen effekt på bråk om pengar. Förmodligen för att de inte är lika beroende av varandras pengar.

"De yngre paren har inte lika stort behov av gemensamma pengar. De har ännu inte nått den del av livet där de är beroende av sin partners pengar. När de flyttar ihop eller skaffar barn behöver båda bidra. De måste hitta ett sätt att dela med sig", säger Linda.

Korrelationerna mellan ekonomiskt välbefinnande och delad ekonomi är också starka bland par som kämpar för att få pengarna att räcka till i slutet av månaden. Det är ett tecken på hur delade pengar kan vara en ekonomisk trygghet, särskilt om ni har många gemensamma utgifter. I slutändan är det förstås upp till varandra att ta reda på vad som fungerar bäst i deras förhållande, antingen om det är helt eller delvis delade besparingar.

Det är viktigt att notera att forskarna inte har undersökt kausaliteten. Det kan mycket väl vara så att par som redan har få bråk väljer att dela sin ekonomi. Resultaten är dock tydliga. Par som delar sin ekonomi har färre bråk om ekonomin.

"Det finns ett samband, men vi vill påpeka att det kan gå åt båda hållen, att par som bråkar mindre ofta väljer att dela på sin ekonomi. Men resultaten är tydliga, par med delad ekonomi bråkar faktiskt mindre om pengar, oavsett hur man ser på det."

Är du redo för gemensam ekonomi? Kolla in P.F.C. Duo och öppna ett gemensamt konto tillsammans med din partner, samtidigt som du använder ditt vanliga P.F.C.-kort för både ditt eget och ditt gemensamma konto.

Relaterade inlägg