Integritetspolicy

1. Ansvaret för personuppgifter

2. Terminologi och definitioner

3. Generellt om hur vi behandlar personuppgifter

4. Kategorier av datasubjekt

 • Kunder
 • Personer som våra kunder har bjudit in till att bli kunder hos P.F.C.
 • Kontaktpersoner hos leverantörer eller myndigheter.

5. Uppgifter som vi samlar in

 • Identifikation- och kontaktuppgifter: namn, födelsedatum, personnummer, postadress, sysselsättning, mobiltelefonnummer, e-postadress, födelseort, juridiskt kön, bosättningsland, medborgarskap och identifikationshandling (till exempel pass eller körkort).
 • Kopplingar till andra kunder: om du är vårdnadshavare för någon av våra kunder, om din vårdnadshavare är kund hos oss, eller om du har ett gemensamt konto eller skapat en grupp med någon annan av våra kunder.
 • Information kopplat till hur du använder våra tjänster: vilka tjänster du ansökt om, vilka avtal du ingått, vilka avtal som avslutats, de transaktioner och investeringar du gjort med ditt P.F.C.-kort eller från något av dina konton, etc.
 • Information om din ekonomi: information om din inkomst och sysselsättning, uppgifter om din anställning, civilstatus, boendeform, nettoförmögenhet, eventuella krediter, övriga kostnader och inkomster du har, betalningshistorik, kreditupplysningar, försörjningsplikt för barn under 21 år, antal bilar inom hushållet och eventuella borgensåtaganden.
 • Information kring din användning av våra tjänster och produkter: vilka tjänster du använder samt hur du avser att använda och använder tjänsterna.
 • Teknisk information som genereras genom din användning av våra tjänster: svarstider för olika sidor, nedladdningsfel samt information om hur och när du använde sidan eller tjänsten.
 • Information om dina kontakter med vår kundtjänst och vår klagomålsfunktion: chattkonversationer och e-postkorrespondens, noteringar vid eventuella telefonsamtal, klagomål som du lämnat.
 • Enhetsinformation: proxyserver, operativsystem, webbläsare och tillägg, datum och tid, internettjänsteleverantör eller mobiloperatör, IP-adress, plats, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, plattform och liknande information om den enhet du använder vid kontakt med oss eller när du använder våra tjänster.
 • Information från externa så kallade PEP-listor och sanktionslistor: namn, födelsedatum, födelseort och anledningen till att personen finns med på listan.
 • Känsliga personuppgifter: uppgifter som uppfyller definitionen enligt artikel 9 punkt 1 i GDPR, det vill säga etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, sexualliv eller sexuell läggning. Känsliga personuppgifter behandlar vi bara om du av någon anledning väljer att lämna uppgifterna till oss vilket vi avråder från. Vi kommer aldrig att be dig lämna dessa uppgifter till oss.

6. Om cookies, webbsignaler och liknande tekniker

7. Så här använder vi din information

8. Så här delar vi dina personuppgifter

 • Myndigheter så som exempelvis Polisen, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, eller domstolar och andra rättskipande myndigheter samt tillsynsmyndigheter
 • Samarbetspartners som vi använder för att kunna utföra de tjänster vi åtagit oss att utföra åt dig och/eller samarbetspartnern, exempelvis utgivaren av våra kort och partnern för kryptoinvesteringar
 • Tjänsteleverantörer, exempelvis IT-tjänster, databaser och tjänster för att administrera kommunikationen med dig.
 • Kreditvärderingsinstitut och kreditupplysningsföretag.
 • Inkassoföretag
 • Köpare av fordringar
 • Deltagare och parter relaterade till nationella, europeiska och internationella betalsystem. Till exempel Mastercard och leverantörer av digitala plånböcker
 • Annan kontoinnehavare (gäller vid gemensamma konton inom tjänsten Duo)
 • Vårdnadshavare (vid tjänsten Junior)

9. Var dina personuppgifter behandlas

10. Lagringsperioder

11. Dina val och rättigheter

12. Annan viktig information

13. Profilering och automatiskt beslutsfattande

14. Uppdatering av policyn

15. Kontaktinformation