Sätt hälsosamma pengavanor

Flera undersökningar visar att våra föräldrar, och deras föräldrar, har växt upp med en känsla av tabu kring pengar, som något man håller för sig själv. Ska det vara så? En öppenhet kring pengar under uppväxten lär barnet att pengar inte är något att oroa sig för. Ett intresse för privatekonomi ska vara roligt!

10 frågor om pengar för barn och föräldrar

  1. Vad är pengar?
  2. Vad kan man göra med pengar?
  3. Hur får man mer pengar?
  4. Vad är sparande?
  5. Hur mycket kostar saker och ting? En läsk, en telefon?
  6. Måste man sluta köpa saker när man sparar?
  7. Vad är skatt?
  8. Vad tycker du att pengar ska användas till?
  9. Vilka "osynliga" kostnader finns det? Hyra, försäkring, bensin
  10. Kan du köpa vad du vill? Vänner

Hjälp ditt barn att bli bättre på att hantera pengar

Hjälp dina barn att skaffa sig sunda värderingar genom att prata och träna tillsammans. Med P.F.C.-Junior får ditt barn ett eget betalkort och tillgång till appen. I Junior-läget kan ditt barn se sitt saldo, tidigare transaktioner och push-notiser varje gång saldot fylls på.