Flex beräkningar

Exempel

För en kredit på 10 000 kr med en återbetalningstid på 12 månader och en månadsränta på 100 kr blir det totala beloppet 11 200 kr, vilket ger en effektiv ränta på 23,70 %.

Prisexempel för fullt nyttjad kredit, SEK

Nyttjad kredit

10 000 SEK

Dagsränta

5 SEK

Högsta ränta per månad

100 SEK

Betalningsperiod
12 mån

Årlig procentsats (APR)

23,70%

Totala räntor

1 200 SEK

Totalt belopp

11 200 SEK

Räntan är fast och det är en kredit med öppet slut. Den minsta månadsbetalningen är 6 % eller 50 SEK beroende på det högsta beloppet. En fullt utnyttjad kredit på 10 000 SEK som återbetalas under 12 månader innebär en total återbetalning på 11 200 SEK. Det ger en månatlig återbetalning på 933 SEK och en årlig ränta på 23,70 %. Andra sätt att använda krediten kan leda till högre årlig effektivitetsgrad.