Kundkännedom

Vårt samhällsansvar

Vi vill skydda dig och samhället genom att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism

Ett bättre skydd

Med god kundkännedom kan vi upptäcka oegentligheter snabbare.

Penningtvättslagens krav

Vi är skyldiga att alltid ha korrekt och aktuell information om våra kunder.

Som betalningsinstitut är vi enligt lag skyldiga att ha korrekt och uppdaterad information om alla våra kunder. Det innebär att vi ibland kommer att ställa frågor till dig om hur din livssituation ser ut och hur du tror att du kommer använda våra tjänster.

Med god kundkännedom kan vi bidra till arbetet för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi kan också snabbare upptäcka felaktigheter och vidta åtgärder. Det tycker vi är bra.

Varför ställer vi frågor?

Vi är enligt lag skyldiga att ha god kännedom om våra kunder vilket innebär hur de har tänkt att använda vår tjänst och även förstå transaktioner.

Vad frågar vi?

Vi ställer frågor om din livssituation och om hur du planerar att använda P.F.C.:s tjänster. Några exempel på frågor är:

Vad händer om du inte svarar på frågorna?

Om vi inte kan få svar på frågorna behöver vi agera. Det kan innebära att du inte kan få tillgång till en tjänst. I längden kan det också innebära att vi behöver stänga ner ditt konto och avsluta vår affärsrelation.

Hur hanterar vi svaren på frågorna?

Den information som du lämnar till oss behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretessen.

Vill du läsa mer?

Läs mer om varför vi, och andra finansinstitut, ställer den här typen av frågor om våra kunder och om penningtvätt här.