SEKKI P.F.C. Flex

Detta är den svenska originalversionen. Om det skulle finnas några skillnader mellan den svenska versionen och den engelska översättningen ska den svenska versionen gälla.

Ladda ner som PDF (svenska)Ladda ner som PDF (engelska)

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter.

Kreditgivare
Adress:
E-postadress
Webbplats

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit
Det sammanlagda kreditbeloppet
Villkoren för kreditutnyttjandet
Kreditavtalets löptid
Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas
Det totala beloppet som du ska betala

3. Kreditkostnader

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet
Effektiv ränta
Ytterligare avtal som rör krediten
Det krävs att man behåller ett eller flera konton för att registrera både betalningstransaktioner och kreditutnyttjanden.
Kostnader i samband med försenade betalningar

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt
Förtidsåterbetalning
Sökning i en databas
Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

Beträffande kreditgivaren: registrering
Beträffande kreditgivaren: tillsynsmyndighet
När det gäller kreditavtalet: Ångerrätt
När det gäller kreditavtalet: Utnyttjande av ångerrätten.
Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet.
Språkordning
Beträffande prövning: Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol