SEKKI P.F.C. Delbetalningar

Detta är den svenska originalversionen. Om det skulle finnas några skillnader mellan den svenska versionen och den engelska översättningen ska den svenska versionen gälla.

Ladda ner som PDF (svenska)Ladda ner som PDF (engelska)

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter.

Kreditgivare
Adress
E-postadress
Webbadress (webbadress)

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit
Det sammanlagda kreditbeloppet
Villkoren för kreditutnyttjandet.
Kreditavtalets löptid
Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning avbetalningarna kommer att göras.
Det totala beloppet som du måste betala.

3. Kreditkostnader

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet
Effektiv ränta
Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om –
Relaterade kostnader
Det krävs att man behåller ett eller flera konton för att registrera både betalningstransaktioner och kreditutnyttjanden
Kostnader vid försenade betalningar.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt
Förtidsåterbetalning
Samråd med en databas
Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

om borgenären
Tillsynsmyndigheten
Beträffande kreditavtalet
Den lag som kreditgivaren har använt som grund för att upprätta förbindelser med dig innan kreditavtalet ingicks.
Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/ eller behörig domstol
Språkordning
Beträffande prövning: Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol