Barn och pengar

Att prata om pengar med barn ska aldrig kännas besvärligt. Behandla dem med respekt och håll det enkelt. Hjälp dem att bygga upp sitt självförtroende genom att ta bort tabut kring privatekonomi.

Att prata om pengar med barnen

1. När är barnen redo för egna pengar?

Barn kan vara redo för små summor av egna pengar redan från 6 års ålder. Tänk på att barn utvecklas i sin egen takt och att vissa kan vara redo senare. Låt dem göra sina egna misstag och se misstagen som lärdommar.

2. Lär er hälsosamma vanor om pengar

Undersökningar har visat att våra föräldrar, och deras föräldrar, har uppfostrats med en känsla av tabu kring pengar, som något man håller för sig själv. Borde det vara så? En öppenhet kring pengar i unga år lär barnet att pengar inte är något att oroa sig för. Vi har förberett några frågor för att starta samtalet här>>.

3. Hur mycket ska mina barn få i bidrag?

I början räcker det med 50 kr per vecka. Börja smått och justera om det funkar. När ni väl har börjat prata om vad pengarna ska användas till, ge dem tillräckligt mycket för att kunna testa sig fram.

4. Introducera pengar för barn

Låt dina barn testa att ha egna pengar, börja med små summor och låt dem ta slut. Ta med dina barn till mataffären, ge dem sin veckopeng och låt dem testa hur mycket allt kostar. Att vara avslappnad med pengar och visa att de kan ta slut, kan skapa ett sunt förhållande till pengar på lång sikt.

5. Betalkort för barn

P.F.C. junior är ett bra sätt att introducera pengar för barn. Ditt barn får ett eget kort och konto, som är kopplat till ditt för enkel överblick och kontroll. Läs mer om Junior här ->

6. Lätta sysslor för att tjäna pengar

Att belöna dina barn för att de hjälper till hemma är ett bra sätt att lära dem att det inte finns några gratis pengar. Skapa sysslor som dina barn kan klara av med liten eller ingen ansträngning, t.ex.
- Torka av matbordet efter måltiderna
- Lägg undan smutsig tvätt
- Gör läxorna i tid

Äldre barn kan belönas för tyngre saker som trädgårdsarbete, biltvätt eller fönsterputsning.

7. Att spara i barnets namn

Om du sparar i dina barns namn får de tillgång till pengarna så snart de fyller 18 år. En nackdel är att de kanske inte är redo att hantera den typen av pengar ännu. Du kan lika gärna spara i ditt eget namn och dela ut pengarna som du vill, antingen bit för bit eller för ett gott ändamål.